Wat zijn de kosten?
Prijzen & Tarieven

Aesthetic Dental Center staat voor transparantie, en dus ook over onze tarieven. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Op deze pagina kunt u heel eenvoudig inzicht krijgen in de kosten van uw behandelingen zodat u niet voor onwenselijke verrassingen komt te staan. We hebben het voor u in 1 duidelijk overzicht gezet zodat u per behandeling de werkzaamheden kunt bekijken en de daar aan gekoppelde prijzen en tarieven.

Wat zijn de kosten?
Prijzen & Tarieven

Aesthetic Dental Center staat voor transparantie, en dus ook over onze tarieven. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Op deze pagina kunt u heel eenvoudig inzicht krijgen in de kosten van uw behandelingen zodat u niet voor onwenselijke verrassingen komt te staan. We hebben het voor u in 1 duidelijk overzicht gezet zodat u per behandeling de werkzaamheden kunt bekijken en de daar aan gekoppelde prijzen en tarieven.

Bekijk hier onze tarieven.
Weet precies waar u aan toe bent.

Aesthetic Dental Center staat voor transparantie. Op deze pagina kunt u heel eenvoudig inzicht krijgen in de kosten van uw behandelingen zodat u niet voor onwenselijke verrassingen komt te staan. We hebben het voor u in 1 duidelijk overzicht gezet zodat u per behandeling de werkzaamheden kunt bekijken en de daar aan gekoppelde prijzen en tarieven.

Mocht u toch vragen hebben over onze tarieven, laat het ons dan gerust weten en neem contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen.

Over uw verzekering

Wilt u graag weten of onze behandelingen gedekt zijn door uw verzekering?  Laat het ons weten. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Afhankelijk van uw verzekeraar en verzekeringspolis kunnen wij u optimaal van dienst zijn zonder financiële verrassingen.

Betalingswijze

Wilt u meer weten over onze betalingscondities en hoe u declaraties kunt betalen en/of indienen bij uw verzekeraar? Laat het ons weten. We voorzien u graag van de nodige informatie en antwoorden op uw vragen zodat u zorgeloos uw behandeling kunt ondergaan.

Tarieven 2021

Voor 2021 heeft de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) in samenspraak met de beroepsverenigingen nieuwe algemene bepalingen en tarieven opgesteld. Klik hier onder om het document te downloaden.

Afspraken

Wij zijn helaas genoodzaakt om een consult in rekening te brengen indien u niet 24 uur voor de geplande afspraak annuleert. Dus kunt u niet en moet u de afspraak verzetten, zeg het ons tijdig.

Betalingsvoorwaarden

Waarom ontvang ik een nota van Infomedics? U ontvangt uw rekening via Infomedics. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent voor u dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Betalingsvoorwaarden – Infomedics: In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder , als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op uw rekening. Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt VOOR de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u gevraagd wordt de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze ontvangen heeft. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening. Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening .

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Wij zijn lid van de KNMT

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Zij werken aan optimale omstandigheden waaronder ruim 10000 leden hun werk kunnen doen en zij wil graag de beste mondzorg voor haar zorgafnemers. De KNMT heeft op haar site een klachtenregeling van toepassing, hierbij treft u de link aan met uitleg voor u. https://www.knmt.nl/voor-patienten/ontevreden-over-je-tandarts-dit-kun-je-doen Het beste blijft echter direct overleggen met ons indien u niet tevreden bent, samen komen we er uit met hulp van een goed gesprek. Dus laat u horen indien er iets is, we streven naar een uitstekende relatie met onze zorgafnemers.

Code A - Verdoving I
Code Beschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs
Code B - Verdoving II (Roesje)
Code Beschrijving Prijs
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38
Code C - Consultatie & Diagnostiek
Code Beschrijving Prijs
A Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
B Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan € 108,53
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per kaak € 60,29
Code E - Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
Code Beschrijving Prijs
A Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
B Wortelkanaalbehandeling
- Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
- Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 42,20
- Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
- Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
- Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97* Uitwendig bleken per kaak € 75,37
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
- Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk 6,03
- Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
- Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34* Aanbrengen retrograde vulling 24,12
E36* Het trekken van een element met re-implantatie 84,41
E37 Kijkoperatie 72,35
- Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60,29
- Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
- Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
Code G - Kauwstelselbehandeling (gnatologie)
Code Beschrijving Prijs
A Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
- Onderzoek/diagnostiek
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96,47
- Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 63,31
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 162,79
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72,35
- Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121,79
G44* Therapeutische injectie € 66,32
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120,58
B Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
- Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13* Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
- Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 90,44
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 84,41
G65* Indirect planmatig inslijpen € 60,29
G69* Beetbeschermingsplaat € 542,63
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 30,15
C Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
G72 Controlebezoek MRA € 30,15
G73* Reparatie MRA met afdruk € 48,23
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127,22
Code H - Chirurgie
Code Beschrijving Prijs
A Segment A
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
B Segment B
H90 Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen onderdeel B € 60,29
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
- Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
- Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
- Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
Code J - Implantaten (implantologie)
Code Beschrijving Prijs
J97 Overheadkosten implantaten €179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
A Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03* Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
B1 Pre-implantologische chirurgie
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 72,03
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
B2 Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
C Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97,24
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment € 77,17
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) € 36,53
J26 Verwijderen implantaat € 169,78
J36 Vervangen eerste implantaat € 33,96
J27* Vervangen volgend implantaat € 235,12
J37* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 97,24
J39* Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J88 Chirurgische behandelingperi-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179,56
D Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115,76
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118,33
J33* Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen € 24,18
J87* Tijdelijk kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
E Mesostructuur
J45* Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41* Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
J42* Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
F Prothetische behandeling na klikgebit
J50* Boven- en onder klikgebit € 529,92
J51* Onder-klikgebit € 344,71
J52* Boven-klikgebit € 344,71
J53* Omvorming klikgebit € 102,90
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten € 133,77
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten € 154,35
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten € 138,91
G Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
H Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72* Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 205,79
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten € 231,52
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76* Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 133,77
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten € 159,49
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
I Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
Code M - Preventieve mondzorg
Code Beschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 min. € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 min. € 13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 min. € 13,52
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,13
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en toedienen medicament € 6,03
M40 Fluoridebehandeling € 15,07
M61* Mondbeschermer € 27,13
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52,45
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 28,94
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Zie bijlage
Code P - Implantaten Kunstgebitten
Code Beschrijving Prijs
P60 Uitgebreid onderzoek bestaand kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P31* Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit € 15,07
P45* Noodkunstgebit € 120,58
A Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
P36** Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P14** Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P27** Reoccluderen € 60,29
P37** Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
P28** Naregistratie en remounten € 60,29
P38** Toeslag voor bepaling verticale beethoogte € 66,32
P39** Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P41** Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
P42** Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43** Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P70* Opvullen overkappingskunstgebit zonder staafdemontage € 168,82
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame € 42,20
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect zonder randopbouw € 42,20
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect met randopbouw € 90,44
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct zonder randopbouw € 60,29
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct met randopbouw € 90,44
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, zonder afdruk € 18,09
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, met afdruk € 48,23
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) inclusief afdruk € 48,23
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk€ 48,23
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Extra te berekenen bij volledige kunstgebit
Code R - Kronen en bruggen
Code Beschrijving Prijs
A Inlays en kronen
R08* Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09* Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10* Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11* Eenvlaksinlay € 108,53
R12* Tweevlaksinlay € 168,82
R13* Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
R24* Kroon op natuurlijk element € 265,28
R34* Kroon op implantaat € 241,17
R29* Confectiekroon € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 60,29
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
B Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 180,88
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55* Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60* Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61* Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
C Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
D Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
E Temporaire voorzieningen
R80* Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R85* Temporaire, volgende voorziening € 12,06
R90* Gedeeltelijk voltooid werk **
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Code T - Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
Code Beschrijving Prijs
A Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32,56
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,12
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108,53
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
T42 Consult parodontale nazorg € 91,64
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T44 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 301,46
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 361,75
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
B Parodontologie overige (geen onderdeel a)
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 150,73
Regeneratietechniek (exclusief materialen)
T111* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant € 361,75
T112* Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, per element € 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361,75
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
Diversen
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
T163* Toepassing lokaal medicament € 65,12
T164* (Draad)Spalk € 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Zie bijlage
Code V - Vullingen
Code Beschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam €52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam €73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet €48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet €63,31
V93 Drievlaksvulling composiet €75,37
V94 Meervlaksvulling composiet €96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €72,35
V30 Fissuurlak, eerste element €27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €15,07
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €12,06
V70* Parapulpaire stift €12,06
V80* Wortelkanaalstift €21,10
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,04
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
Code X - Röntgenfoto's
Code Beschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
X21 Kaakoverzichtsfoto € 72,35
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
X24 Schedelfoto € 32,56
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
Techniekkosten

Bekijk hier een indicatie van de bijkomende materiaal- en techniekkosten bij tandheelkundige behandelingen

Lees verder
Iedere tandheelkundige behandeling is uniek. Soms is het noodzakelijk werkstukken in een tandtechnisch laboratorium te vervaardigen. Deze werkstukken kunnen eenvoudig, maar soms ook complex zijn. Daarnaast kan het werkstuk vaak ook op verschillende wijze of met verschillende materialen vervaardigd worden. Om u vooraf toch zo goed mogelijk te informeren, hebben wij onderstaande lijst samengesteld. U heeft zo op voorhand een indicatie van de techniekkosten.

Techniekkosten van de meest voorkomende behandelingen
Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen waarop techniekkosten van toepassing zijn. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht, dan krijgt u hiervoor een individuele kostenbegroting of kunt u hierom vragen.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving Prijsindicatie
VIII. Kronen en bruggen Van Tot
R13 / Drievlaksinlay
Techniekkosten inlay € 175 € 200
Techniekkosten inlay edelmetaal € 220 € 300
R24 / Kroon
Techniekkosten composiet kroon € 75 € 125
Techniekkosten volledig keramische kroon € 180 € 245
Techniekkosten keramisch/porselein kroon € 180 € 260
Techniekkosten metaal/porselein kroon € 220 € 240
Techniekkosten goud/porselein kroon € 240 € 270
Techniekkosten vol gouden kroon € 220 € 300
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten € 200 € 650
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten € 300 € 650
R40, R45 / Brugtussendelen
Techniekkosten brugtussendeel keramisch € 180 € 260
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein € 220 € 240
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein € 258 € 270
R60, R61 / Plakbrug
Techniekkosten etsbrug € 300 € 370
R78, R79 / Schildje van keramiek of kunststof
Techniekkosten keramische schildje € 180 € 220
Techniekkosten porseleinen schildje € 240 € 275
Techniek in eigen beheer per kroon of deel: 0011 (ontwerp),
0021 (technisch advies), 0103 (desinfectie), 0201 (foto)
Techniek in eigen beheer € 0 € 30
XI. Kunstgebitten
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen € 200 € 250
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen € 165 € 322
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen € 323 € 544
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen € 379 € 775
P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit
Techniekkosten kunstgebit bovenkaak € 228 € 375
Techniekkosten kunstgebit onderkaak € 228 € 375
Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak € 447 € 675
P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit
Techniekkosten opvullen kunstgebit € 65 € 125
Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis € 90 € 197
P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit € 35 € 100
III. Preventieve mondzorg
M61 / Mondbeschermer
Techniekkosten mondbeschermer € 56 € 150
VII. Wortelkanaalbehandelingen
E97 / Uitwendig bleken per kaak
Kosten bleekhoes en materialen € 30 € 88
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval
Techniekkosten spalk € 45 € 55
IX. Kaakgewrichtsbehandelingen
G69 / Opbeetplaat
Techniekkosten opbeetplaat € 147 € 240
I. Consultatie en diagnostiek
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Techniekkosten gebitsmodel € 6 € 39
XIII. Implantaten
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten € 1.200 € 1.600
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten € 1.400 € 2.200
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf € 1.450 € 1.550
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven € 2.200 € 2.450
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven € 2.600 € 2.850
J51 / Onder klikgebit
Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten € 850 € 950
Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten € 1.350 € 1.450
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf € 1.250 € 1.550
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven € 1.950 € 2.150
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven € 2.650 € 3.650
J52 / Boven klikgebit
Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten € 850 € 950
Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten € 1.350 € 1.450
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf € 1.450 € 1.850
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven € 1.950 € 2.150
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven € 2.650 € 3.650
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk hier onze tarieven.
Weet precies waar u aan toe bent.

Aesthetic Dental Center staat voor transparantie. Op deze pagina kunt u heel eenvoudig inzicht krijgen in de kosten van uw behandelingen zodat u niet voor onwenselijke verrassingen komt te staan. We hebben het voor u in 1 duidelijk overzicht gezet zodat u per behandeling de werkzaamheden kunt bekijken en de daar aan gekoppelde prijzen en tarieven.

Mocht u toch vragen hebben over onze tarieven, laat het ons dan gerust weten en neem contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen.

Over uw verzekering

Wilt u graag weten of onze behandelingen gedekt zijn door uw verzekering?  Laat het ons weten. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Afhankelijk van uw verzekeraar en verzekeringspolis kunnen wij u optimaal van dienst zijn zonder financiële verrassingen.

Betalingswijze

Wilt u meer weten over onze betalingscondities en hoe u declaraties kunt betalen en/of indienen bij uw verzekeraar? Laat het ons weten. We voorzien u graag van de nodige informatie en antwoorden op uw vragen zodat u zorgeloos uw behandeling kunt ondergaan.

Tarieven 2021

Voor 2021 heeft de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) in samenspraak met de beroepsverenigingen nieuwe algemene bepalingen en tarieven opgesteld. Klik hier onder om het document te downloaden.

Afspraken

Wij zijn helaas genoodzaakt om een consult in rekening te brengen indien u niet 24 uur voor de geplande afspraak annuleert. Dus kunt u niet en moet u de afspraak verzetten, zeg het ons tijdig.

Betalingsvoorwaarden

Waarom ontvang ik een nota van Infomedics? U ontvangt uw rekening via Infomedics. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent voor u dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Betalingsvoorwaarden – Infomedics: In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder , als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op uw rekening. Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt VOOR de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u gevraagd wordt de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze ontvangen heeft. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening. Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening .

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Wij zijn lid van de KNMT

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Zij werken aan optimale omstandigheden waaronder ruim 10000 leden hun werk kunnen doen en zij wil graag de beste mondzorg voor haar zorgafnemers. De KNMT heeft op haar site een klachtenregeling van toepassing, hierbij treft u de link aan met uitleg voor u. https://www.knmt.nl/voor-patienten/ontevreden-over-je-tandarts-dit-kun-je-doen Het beste blijft echter direct overleggen met ons indien u niet tevreden bent, samen komen we er uit met hulp van een goed gesprek. Dus laat u horen indien er iets is, we streven naar een uitstekende relatie met onze zorgafnemers.

Code A - Verdoving I
Code Beschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs
Code B - Verdoving II (Roesje)
Code Beschrijving Prijs
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38
Code C - Consultatie & Diagnostiek
Code Beschrijving Prijs
A Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
B Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan € 108,53
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per kaak € 60,29
Code E - Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
Code Beschrijving Prijs
A Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
B Wortelkanaalbehandeling
- Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
- Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 42,20
- Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
- Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
- Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97* Uitwendig bleken per kaak € 75,37
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
- Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk 6,03
- Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
- Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34* Aanbrengen retrograde vulling 24,12
E36* Het trekken van een element met re-implantatie 84,41
E37 Kijkoperatie 72,35
- Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60,29
- Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
- Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
Code G - Kauwstelselbehandeling (gnatologie)
Code Beschrijving Prijs
A Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
- Onderzoek/diagnostiek
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96,47
- Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 63,31
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 162,79
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72,35
- Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121,79
G44* Therapeutische injectie € 66,32
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120,58
B Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
- Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13* Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
G15 Voor het behouden van beethoogte € 30,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
- Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 90,44
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 84,41
G65* Indirect planmatig inslijpen € 60,29
G69* Beetbeschermingsplaat € 542,63
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 30,15
C Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
G72 Controlebezoek MRA € 30,15
G73* Reparatie MRA met afdruk € 48,23
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127,22
Code H - Chirurgie
Code Beschrijving Prijs
A Segment A
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
B Segment B
H90 Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen onderdeel B € 60,29
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
- Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
- Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
- Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
Code J - Implantaten (implantologie)
Code Beschrijving Prijs
J97 Overheadkosten implantaten €179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
A Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03* Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
B1 Pre-implantologische chirurgie
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 72,03
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
B2 Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
C Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97,24
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment € 77,17
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) € 36,53
J26 Verwijderen implantaat € 169,78
J36 Vervangen eerste implantaat € 33,96
J27* Vervangen volgend implantaat € 235,12
J37* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 97,24
J39* Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J88 Chirurgische behandelingperi-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179,56
D Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115,76
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118,33
J33* Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen € 24,18
J87* Tijdelijk kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
E Mesostructuur
J45* Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41* Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
J42* Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
F Prothetische behandeling na klikgebit
J50* Boven- en onder klikgebit € 529,92
J51* Onder-klikgebit € 344,71
J52* Boven-klikgebit € 344,71
J53* Omvorming klikgebit € 102,90
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten € 133,77
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten € 154,35
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten € 138,91
G Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
H Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72* Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 205,79
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten € 231,52
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76* Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 133,77
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten € 159,49
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
I Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
Code M - Preventieve mondzorg
Code Beschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 min. € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 min. € 13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 min. € 13,52
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 27,13
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en toedienen medicament € 6,03
M40 Fluoridebehandeling € 15,07
M61* Mondbeschermer € 27,13
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52,45
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 28,94
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Zie bijlage
Code P - Implantaten Kunstgebitten
Code Beschrijving Prijs
P60 Uitgebreid onderzoek bestaand kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P31* Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit € 15,07
P45* Noodkunstgebit € 120,58
A Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
P36** Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P14** Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P27** Reoccluderen € 60,29
P37** Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
P28** Naregistratie en remounten € 60,29
P38** Toeslag voor bepaling verticale beethoogte € 66,32
P39** Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P41** Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
P42** Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43** Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P70* Opvullen overkappingskunstgebit zonder staafdemontage € 168,82
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame € 42,20
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect zonder randopbouw € 42,20
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect met randopbouw € 90,44
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct zonder randopbouw € 60,29
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct met randopbouw € 90,44
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, zonder afdruk € 18,09
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, met afdruk € 48,23
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) inclusief afdruk € 48,23
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk€ 48,23
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Extra te berekenen bij volledige kunstgebit
Code R - Kronen en bruggen
Code Beschrijving Prijs
A Inlays en kronen
R08* Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09* Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10* Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11* Eenvlaksinlay € 108,53
R12* Tweevlaksinlay € 168,82
R13* Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 30,15
R24* Kroon op natuurlijk element € 265,28
R34* Kroon op implantaat € 241,17
R29* Confectiekroon € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 60,29
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
B Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 180,88
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55* Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60* Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61* Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
C Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
D Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
E Temporaire voorzieningen
R80* Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R85* Temporaire, volgende voorziening € 12,06
R90* Gedeeltelijk voltooid werk **
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Code T - Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
Code Beschrijving Prijs
A Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32,56
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,12
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108,53
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
T42 Consult parodontale nazorg € 91,64
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T44 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 301,46
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 361,75
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
B Parodontologie overige (geen onderdeel a)
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 150,73
Regeneratietechniek (exclusief materialen)
T111* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant € 361,75
T112* Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, per element € 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361,75
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
Diversen
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
T163* Toepassing lokaal medicament € 65,12
T164* (Draad)Spalk € 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
** Zie bijlage
Code V - Vullingen
Code Beschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam €52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam €73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet €48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet €63,31
V93 Drievlaksvulling composiet €75,37
V94 Meervlaksvulling composiet €96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €72,35
V30 Fissuurlak, eerste element €27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €15,07
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €12,06
V70* Parapulpaire stift €12,06
V80* Wortelkanaalstift €21,10
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,04
* Deze behandelingen zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.
Code X - Röntgenfoto's
Code Beschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
X21 Kaakoverzichtsfoto € 72,35
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
X24 Schedelfoto € 32,56
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
Techniekkosten

Bekijk hier een indicatie van de bijkomende materiaal- en techniekkosten bij tandheelkundige behandelingen

Lees verder
Iedere tandheelkundige behandeling is uniek. Soms is het noodzakelijk werkstukken in een tandtechnisch laboratorium te vervaardigen. Deze werkstukken kunnen eenvoudig, maar soms ook complex zijn. Daarnaast kan het werkstuk vaak ook op verschillende wijze of met verschillende materialen vervaardigd worden. Om u vooraf toch zo goed mogelijk te informeren, hebben wij onderstaande lijst samengesteld. U heeft zo op voorhand een indicatie van de techniekkosten.

Techniekkosten van de meest voorkomende behandelingen
Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen waarop techniekkosten van toepassing zijn. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht, dan krijgt u hiervoor een individuele kostenbegroting of kunt u hierom vragen.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving Prijsindicatie
VIII. Kronen en bruggen Van Tot
R13 / Drievlaksinlay
Techniekkosten inlay € 175 € 200
Techniekkosten inlay edelmetaal € 220 € 300
R24 / Kroon
Techniekkosten composiet kroon € 75 € 125
Techniekkosten volledig keramische kroon € 180 € 245
Techniekkosten keramisch/porselein kroon € 180 € 260
Techniekkosten metaal/porselein kroon € 220 € 240
Techniekkosten goud/porselein kroon € 240 € 270
Techniekkosten vol gouden kroon € 220 € 300
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten € 200 € 650
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten € 300 € 650
R40, R45 / Brugtussendelen
Techniekkosten brugtussendeel keramisch € 180 € 260
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein € 220 € 240
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein € 258 € 270
R60, R61 / Plakbrug
Techniekkosten etsbrug € 300 € 370
R78, R79 / Schildje van keramiek of kunststof
Techniekkosten keramische schildje € 180 € 220
Techniekkosten porseleinen schildje € 240 € 275
Techniek in eigen beheer per kroon of deel: 0011 (ontwerp),
0021 (technisch advies), 0103 (desinfectie), 0201 (foto)
Techniek in eigen beheer € 0 € 30
XI. Kunstgebitten
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen € 200 € 250
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen € 165 € 322
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen € 323 € 544
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen € 379 € 775
P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit
Techniekkosten kunstgebit bovenkaak € 228 € 375
Techniekkosten kunstgebit onderkaak € 228 € 375
Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak € 447 € 675
P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit
Techniekkosten opvullen kunstgebit € 65 € 125
Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis € 90 € 197
P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit € 35 € 100
III. Preventieve mondzorg
M61 / Mondbeschermer
Techniekkosten mondbeschermer € 56 € 150
VII. Wortelkanaalbehandelingen
E97 / Uitwendig bleken per kaak
Kosten bleekhoes en materialen € 30 € 88
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval
Techniekkosten spalk € 45 € 55
IX. Kaakgewrichtsbehandelingen
G69 / Opbeetplaat
Techniekkosten opbeetplaat € 147 € 240
I. Consultatie en diagnostiek
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Techniekkosten gebitsmodel € 6 € 39
XIII. Implantaten
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten € 1.200 € 1.600
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten € 1.400 € 2.200
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf € 1.450 € 1.550
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven € 2.200 € 2.450
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven € 2.600 € 2.850
J51 / Onder klikgebit
Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten € 850 € 950
Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten € 1.350 € 1.450
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf € 1.250 € 1.550
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven € 1.950 € 2.150
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven € 2.650 € 3.650
J52 / Boven klikgebit
Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten € 850 € 950
Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten € 1.350 € 1.450
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf € 1.450 € 1.850
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven € 1.950 € 2.150
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven € 2.650 € 3.650
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers 

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers