Privacy Policy

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Aesthetic Dental Center. U dient zich ervan bewust te zijn dat Aesthetic Dental Center niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Aesthetic Dental Center respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aesthetic Dental Center of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Aesthetic Dental Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aesthetic Dental Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om onze diensten aan u te leveren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Aesthetic Dental Center analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Aesthetic Dental Center volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Aesthetic Dental Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Aesthetic Dental Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Momenteel worden uw gegevens 20 jaar bewaard.

Hoe gaan we om met uw gegevens in de praktijk? 

Voor een goede, veilige en verantwoorde zorg is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, b.v. bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners zoals b.v. kaakchirurg.

Dit gebeurt niet wanneer de patiënt daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. In dit geval kan het zeer nadelige gevolgen voor de patiënt hebben. Daarom hebben de hulpverleners de plicht om elkaar te informeren. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk voorgeschreven is.

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen, zoals de tandarts,  mondhygiënist, assistent of waarnemer, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Volgens een verzoek is altijd mogelijk de informatie over de uitwisseling van de gegevens – wie, wat, met wie, waar en wanneer- te verkrijgen.

De algemene bewaartermijn van de gegevens uit het tandheelkundig dossier is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, b.v. omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

De patiënt kan vragen (een deel) van zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aesthetic Dental Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aesthetic Dental Center blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Aesthetic Dental Center gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aesthetic Dental Center gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van een website. Als u deze cookies uitschakeld kunt u nog steeds de website bezoeken maar het is mogelijk dat u niet van alle functionaliteit gebruik kunt maken.

Analytische cookies

Met deze soort cookies kan het surfgedrag van bezoekers op de website gemeten worden zodat de gebruikerservaring kan worden gemeten en verbeterd.

Tracking cookies (first en third-party)

Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Cookies blokkeren

Als u cookies blokkeert kun u deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun u ook de instellingen van u browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@aestheticdentalcenter.nl

Aesthetic Dental Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aesthetic Dental Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aestheticdentalcenter.nl

Aesthetic Dental Center heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS/SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aesthetic Dental Center of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u gegevens aan te passen of om u af te melden.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af bij Reg.ru. Reg.ru verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Reg.ru heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Reg.ru is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan gerust contact op.

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers 

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers