Algemene voorwaarden

Afspraken

Wij zijn helaas genoodzaakt om een consult in rekening te brengen indien u niet 24 uur voor de geplande afspraak annuleert. Dus kunt u niet en moet u de afspraak verzetten, zeg het ons tijdig.

Wij delen uw persoonsgegevens nooit met derden tenzij deze nodig zijn om de gebruikte dienst te kunnen leveren, denk bijvoorbeeld aan verwijzing naar specialist, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze te delen.

Betalingsvoorwaarden

Waarom ontvang ik een nota van Infomedics? U ontvangt uw rekening via Infomedics. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent voor u dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Als uw zorgverzekeraar een deel van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening van Infomedics. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan direct contact op met uw zorgverzekeraar! Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics , www.infomedics.nl, kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan :

Status van uw betaling controleren:

Ga naar www.infomedics.nl . U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk , cijferreeks, in die op de rekening staat en controleer of uw rekening betaald is. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via IDEAL.

Betalingsregeling treffen:

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen , dan kunt u KOSTELOOS uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.

Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

Veelgestelde vragen bekijken:

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Zo niet, neem dan contact op met de Servicedesk van Infomedics.

Dus heeft u alsnog een vraag ? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics.

Telefoonnummer 036 – 20 31 900 , van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Wat gebeurt er met uw gegevens?:

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken , delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming.

Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden – Infomedics:

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder , als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op uw rekening. Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt VOOR de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u gevraagd wordt de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze ontvangen heeft.

Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening. Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening .

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Wij zijn lid van de KNMT:

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Zij werken aan optimale omstandigheden waaronder ruim 10000 leden hun werk kunnen doen en zij wil graag de beste mondzorg voor haar zorgafnemers.

De KNMT heeft op haar site een klachtenregeling van toepassing, hierbij treft u de link aan met uitleg voor u.

https://www.knmt.nl/voor-patienten/ontevreden-over-je-tandarts-dit-kun-je-doen

Het beste blijft echter direct overleggen met ons indien u niet tevreden bent, samen komen we er uit met hulp van een goed gesprek. Dus laat u horen indien er iets is, we streven naar een uitstekende relatie met onze zorgafnemers.

Garantie

Het klinkt u misschien vreemd in de oren maar ook wij willen instaan voor ons werk en daarvoor mag u uiteraard garantie verwachten. We streven altijd naar perfectie om ons werk af te leveren conform de hoogste normen. Toch kan er weleens iets zijn waarover u niet geheel tevreden bent, neem dan direct contact met ons op en wij verhelpen het zodat u tevreden bent met het uiteindelijke resultaat en met een lach de praktijk verlaat.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de zorgafnemer binnen 30 dagen na het ontdekken, uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de werkzaamheden, te worden gemeld aan onze praktijk.

Betalingsverplichtingen worden hierdoor echter niet opgeschort.

De klacht zal door onze praktijk behandeld worden conform de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde.

Als de klacht gegrond is , en hersteld worden kan, zal onze praktijk de werkzaamheden herstellen zoals vooraf overeen gekomen is.

Aansprakelijkheid

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers 

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers